(Medische) Zorg
Veel vakantiedeelnemers die deelnemen aan Bijzondere vakanties ontvangen zorg in de thuissituatie en die wordt geleverd door een zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan een
thuiszorgorganisatie zijn maar ook de zorginstelling waar men woont. Om te zorgen dat u ook tijdens uw vakantieverblijf de juiste zorg ontvangt, neemt Bijzondere Vakanties de
benodigde zorg van uw zorgaanbieder over.
De vergoeding voor het leveren van de benodigde zorg doorde Bijzondere Vakanties kan op verschillende manieren worden geregeld;
• Vanuit persoonsgebonden budget (PGB)
• Vanuit Zorg in Natura (ZIN)

Zorg in Natura
Indien u in uw thuissituatie gebruikt maakt van zorg geleverd door een zorgaanbieder dan sluit Bijzondere Vakanties een ‘onderaannemingsovereenkomst’ met de
desbetreffende zorgaanbieder. Met deze overeenkomst is de zorg, bestaande uit persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding, tijdens de vakantie voor u goed
geregeld.
Na uw vakantieverblijf wordt de vergoeding voor de geleverde zorg gedurende de vakantieweek bij uw zorgaanbieder gedeclareerd. Door de samenwerking tussen
de zorgaanbieder en Bijzondere Vakanties ontvangt u de zorg, waar u in uw thuissituatie recht op heeft, ook tijdens uw vakantieverblijf. Het is dus van belang om de volledige
gegevens van uw indicatie en zorgaanbieder te ontvangen.

Zorgindicatie
Bij uw aanmelding via de vakantiecoördinator wordt u gevraagd of u in het bezit bent van een CIZ-indicatie of WMObrief en welke zorgaanbieder u heeft. Het is noodzakelijk dat
u een kopie hiervan meestuurt met uw inschrijfformulier voor de vakantieweek. Vervolgens benaderen we uw zorgaanbieder om de overname van uw zorg tijdens uw
vakantie te garanderen die u ontvangt van uw zorgaanbieder.
Tevens is dit contact noodzakelijk voor de financiële afhandeling.

Diëten & zuurstof
We houden graag rekening met speciale voedingsvoorschriften en eventueel zuurstofgebruik.
Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welk dieet voor u noodzakelijk is.
Dit geldt ook voor het gebruik van zuurstof.
Indien noodzakelijk nemen wij daarover contact met u op.

Weigering of beëindiging deelname
NRK Cruises behoudt zich te allen tijde het recht voor om
vakantiedeelnemers te weigeren of een vakantie vroegtijdig
te beëindigen indien:
• De informatie op het aanmeldingsformulier zodanig verschilt van de werkelijkheid, dat het met het oog op het vervoer of de mate van noodzakelijke begeleiding/zorg onmogelijk is de gast mee te nemen;
• De vakantiedeelnemer niet beschikt over een identiteitsbewijs en een medicatielijst;
• De vakantiedeelnemer in strijd handelt met de grondbeginselen van NRK Cruises door
bijvoorbeeld agressief, discriminerend, intimiderend of aanstootgevend gedrag te vertonen.

Indien u vanwege een of meer van de bovengenoemde redenen niet of niet meer verder deelneemt aan de vakantie, wordt de reissom of een deel daarvan niet aan u geretourneerd.

Vervoer
U dient zelf voor vervoer van en naar de vertrek-/ aankomstplaats te zorgen.
Het adres staat in de reisinformatie vermeld.
Indien u niet over eigen vervoer beschikt bekijk dan de website www.valys.nl.
Als een vrijwilliger van bij u de intake heeft verzorgd kunt u deze ook naar de mogelijkheden vragen. 

Tijdens de vakantie vinden excursies plaats met aangepast vervoer.

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met deze informatie om.

Brochure aanvragen